Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę

Wielu młodych ludzi znajdujących się na rynku pracy marzy o samozatrudnieniu. Jednak ze względu na brak wiedzy i doświadczenia oraz obawę przed formalnościami często nie są w stanie podjąć takiej decyzji. Jednak w praktyce założenie firmy na własną rękę nie jest tak trudne, jak się wydaje. Sprawdź jak założyć własny biznes.

Jaka forma rozpoczęcia działalności

Jeśli chcemy wiedzieć, jak zbudować własną firmę, w Polsce jest wiele możliwych form działalności. Zacznij od najprostszego – możesz zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę osobową, a w końcu spółkę kapitałową.

W praktyce przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, zdecydują się na jedną z dwóch pierwszych form – jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. Jej zasady działania zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Dla nowicjuszy nie bez powodu są to najlepsze propozycje, ze względu na proste procedury i niewielki koszt uruchomienia. Różnica między nimi polega na tym, że firma jednoosobowa jest własnością jednej osoby, a spółką cywilną zarządza co najmniej dwóch wspólników.

Pozostałe formy działalności to spółki prawa handlowego, czyli spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowe i komandytowe oraz spółki kapitałowe – spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Są bardziej skomplikowane i wymagają więcej wiedzy wkładu finansowego.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych, właściciele takich firm muszą wykonać o wiele więcej pracy przy ich zakładaniu. Zwykle wymagają też bardziej skomplikowanych zabiegów księgowych i – choć nie wszystkie – potrzebują dużo kapitału na start. Niezbędne jest także posiadanie odrębnego konta firmowego. Dlatego, że skupiamy się na założeniu pierwszej w życiu firmy, spółki prawa handlowego nie będą tutaj szczegółowo omawiane.

Własna działalność gospodarcza

Osoby, które chcą wiedzieć, jak to jest prowadzić własną firmę, zazwyczaj decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jak wskazuje nazwa,, jednoosobowa działalność gospodarcza to firma prowadzona przez jednego właściciela.

Tak naprawdę, aby założyć taki biznes, oprócz bycia osobą pełnoletnią, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. Czasami do założenia firmy w Polsce obywatelstwo polskie nie jest nawet wymagane – wystarczy być obywatelem kraju UE lub jednego z krajów EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to bardzo dobry pomysł na początkowy rozwój firmy, Ale tak naprawdę wszystko zależy od jej właściciela, i od doświadczenia, jakim może się pochwalić. Chodzi tutaj o rzetelną ocenę i kierunek rozwoju firmy, a także o wolny czas, jakim dysponuje kandydat na przedsiębiorcę.

Jednocześnie należy pamiętać, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Przykładowo właściciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w jego firmie. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa może to oznaczać, że nie starczy czasu na wakacje czy nawet na święta spędzone z rodziną.

Odpowiedzialność dotyczy również zobowiązań finansowych – jednoosobowa działalność gospodarcza nie ma statusu osoby prawnej, więc za ewentualne straty, czy roszczenia kontrahentów przedsiębiorca odpowiada całym posiadanym majątkiem. Nie ma tutaj sposobu na rozróżnienie zasobów prywatnych od zasobów biznesowych.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

Do głównych zalet jednoosobowej działalności gospodarczej należy możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. W przypadku rozpoczynania pierwszej firmy jest to bardzo duże ułatwienie dla jej właściciela. Warto jednak pamiętać, że przywilej ten przysługuje przedsiębiorcom do czasu, gdy obrót działalności w danym roku podatkowym nie przekroczy 2 000 000 euro.

Dla ludzi, którzy nie mieli jeszcze żadnego kontaktu z księgowością, będzie to gigantyczne ułatwienie pracy. Nie ma potrzeby prowadzenia kompletnych ksiąg rachunkowych, a jedynie konkretnej ewidencji przychodów. W zależności od wybranego rodzaju podatku dochodowego będzie to księga podatkowa i rozchodowa lub w przypadku podatku ryczałtowego, tylko ewidencja przychodów.

Dokumenty mogą mieć formę wydruków papierowych lub mogą także być prezentowane za pomocą oprogramowania komputerowego. Obecnie na rynku znajduje się bardzo wielu producentów tego typu programów, dlatego można wybierać z szerokiej gamy produktów, zgodnie z wymogami przepisów podatkowych, i zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy.

Dodatkowo nowy przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, może skorzystać z ulgi w postaci preferencyjnych stawek na ubezpieczenia społeczne. ZUS może być opłacany w niższej wysokości w ciągu pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności. Można także skorzystać z innej pomocy publicznej.

Formalności przy zakładaniu własnej firmy

Odkąd w 2011 roku zaczęła funkcjonować centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, kwestia, jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, została znacznie uproszczona. Świadczy o tym fakt, że scentralizowana ewidencja umożliwia składanie dokumentów w każdym urzędzie gminy (nie tylko w swoim urzędzie zamieszkania), a nawet przez Internet

Jak założyć własny biznes?

Większość formalności załatwiamy na formularzu CEIDG-1. W tym zakresie przedsiębiorcy muszą w szczególności określić wszystkie Twoje dane, dane firmy, a także określić wybraną formę podatku dochodowego. Jednocześnie druk spełnia kilka dodatkowych funkcji.

Przy rejestracji firmy należy jeszcze pamiętać o:

  • Złóż wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotu gospodarczego REGON,
  • Dostarczyć wniosek identyfikujący lub odnawiający do Rzecznika Skarbowego (NIP),
  • Oświadczenie o wyborze metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • Zgłoszenie do ZUS lub zawiadomienie o zmianie płatnika,
  • Deklaracja Zrównoważonego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Ważne jest, aby w przypadku spółek cywilnych każdy wspólnik składał CEIDG-1 osobno.

Formularz CEIDG-1 można złożyć w urzędzie gminy na różne sposoby. Można to zrobić także w pełni elektronicznie, z wykorzystaniem serwisu CEIDG. Wniosek można wypełnić i przesłać do urzędu (w tym przypadku wymagany jest jednak podpis elektroniczny).

Inną metodą jest wydrukowanie wypełnionego formularza ze strony internetowej i przyniesienie go osobiście do biura. Możesz również skorzystać ze specjalnego kodu, generowanego po wypełnieniu wniosku online. Zgodnie z tym numerem, urzędnik znajdzie w systemie zapisany formularz, wydrukuje go, oraz przekaże podatnikowi do podpisu.

Oczywiście możesz też skorzystać z zupełnie tradycyjnej metody – formularz może być wydrukowany pusty lub podatnik może otrzymać kopię w urzędzie. Następnie prześlij ręcznie wypełniony formularz do urzędnika.

Rejestracja formularza CEIDG-1 w systemie jest równoznaczna z rejestracją firmy. Jednak nadal istnieją pewne procedury, które należy dopełnić w urzędzie skarbowym i zakładach ubezpieczeń społecznych.